Portal treści PR

Artykuły poradniki

Strop bez błędów – buduj z rzeczoznawcą budowlanym

Strop bez błędów – buduj z rzeczoznawcą budowlanym

Strop chroni budynek i jest odpowiedzialny za przenoszenie mechanicznych obciążeń domu. Jest więc jedną z ważniejszych części budynku. To, czy dom będzie stabilny i bezpieczny, zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest prawidłowy przebieg prac budowlanych. W gruncie rzeczy wykonanie stropu nie jest skomplikowane. Jego wylanie nie powinno zatem sprawiać kłopotów doświadczonej ekipie budowlanej. Co jednak w sytuacji, kiedy wykonawca mimo wszystko popełni błąd przy budowie stropu?

Proces budowlany nie taki trudny – do czego służy strop?

Strop przenosi mechaniczne obciążenia budynku. Możliwe jest to dzięki przekazywaniu siły obciążeniowej na pionowe elementy domu:

  • filary
  • podpory
  • ściany nośne
  • ściany działowe.

Strop musi być solidny, odpowiedniej grubości i dobrze zabezpieczony odpowiednią liczbą prętów zbrojeniowych. Bez tego nie będziemy mieć pewności, że wytrzyma obciążenia i będzie chronił cały budynek. Poza tym strop chroni budynek przed pożarem i wycisza budynek. Jeśli jest dobrze wykonany, wspomaga też izolację domu i chroni przed utratą ciepła systemowego.

Prawidłowo wykonany strop w domu zrobiony jest z wysokiej klasy betonu odpowiedniej grubości. Beton wykorzystywany do budowy pułapu jest też ogniotrwały.

Solidny strop jest szczególnie ważny w przypadku wielokondygnacyjnych budynków i domów z zagospodarowanym poddaszem. Wszelkie błędy popełnione podczas budowy pułapu budynku są niewybaczalne. Usterki stropu są trudne do naprawienia i kosztowne. Nierzadko wyłączają też część domu z użytkowania.

Jeżeli nie mamy pewności, czy proces budowlany przebiega prawidłowo, powinniśmy prosić o pomoc fachowca. Rzeczoznawca budowlany może wykonać ekspertyzę budowlaną n akażdym etapie robót budowlanych.

Jak powstaje strop?

Grubość stropu musi być dostosowana do przeznaczenia budynku. Ta sama zasada dotyczy grubości stropu. Inny strop wylejemy w domu jednorodzinnym z jedną kondygnacją, a inny w budynku z użytkowym poddaszem lub piętrem. Stropy możemy podzielić na:

  • stropy monolityczne
  • stropy gęstożebrowe
  • stropy prefabrykowane
  • stropy belkowe.

Strop gęstożebrowy – to najczęściej występujący w budownictwie typ stropu. Pułap tego typu jest łatwy do wykonania, zazwyczaj wykorzystuje się go w budownictwie jednorodzinnym. Strop gęstożebrowy składa się belek nośnych i układanych pomiędzy nimi pustaków. Belki z betonu nakładamy na elementy nośne budynku, np. ściany. Pomiędzy nimi umieszczamy pustaki i całą konstrukcję zalewamy betonem.

Pomimo tego, że wykonanie stropu gęstożebrowego jest proste, i tu można popełnić błędy. Najczęściej podczas budowy dochodzi do nieprawidłowego rozstawienia belek podporowych. Belki muszą być ustawione w odpowiedniej szerokości, a pomiędzy nimi trzeba umieścić żebra rozdzielcze. Bez nich sufit może nadmiernie pracować, co może prowadzić do pęknięć pułapu.

Strop monolityczny –to strop oparty na stalowym szkielecie. To on tworzy podbudowę stropu. Konstrukcja z belek stalowych wzmocniona jest szalunkiem. Dopiero na to wylewamy mieszankę betonową. Tak powstały strop można użytkować, jest to też dobre zabezpieczenie większych budynków.

W przypadku stawiania stropu monolitycznego musimy pamiętać o właściwym zbrojeniu całej konstrukcji. Po pierwsze – do budowy stropu musimy użyć dobrej jakości stal nierdzewną. Pręty nie mogą być zanieczyszczone, zardzewiałe i pokryte starą mieszanką betonową. W przeciwnym wypadku beton nie będzie przylegać do belek. Błędem jest też zbyt szeroki rozstaw prętów podporowych. Jeżeli liczba belek użytych do budowy stropu będzie za mała, taki pułap może nie wytrzymać obciążenia. Jeśli strop będzie nietrwały i ulegnie uszkodzeniu, nie będziemy go mogli użytkować.

Strop prefabrykowany przygotujemy z gotowych elementów konstrukcyjnych. Prefabrykaty są produkowane w wytwórni i dostarcza się je na budowę w postaci gotowych gabarytowych elementów zbrojeniowych. Następnie ekipa budowlana umieszcza je na wysokości za pomocą dźwigu.

Strop prefabrykowany nie musi być przygotowywany na budowie. Dzięki temu zyskujemy czas i miejsce na placu budowy. Stropu tego typu nie trzeba zalewać, beton nie musi zatem wysychać w odpowiednich warunkach. To także zysk finansowy i czasowy.

Budowa stropu jest o tyle problematyczna, że wiąże się z pracami, które są zakrywane. Jeżeli wykonawca popełni błędy na tym etapie, ich wyeliminowanie w późniejszym czasie będzie niemożliwe. Możemy oczywiście cały czas kontrolować prace ekipy budowlanej, ale nie każdy inwestor zna się na procesie budowlanym. W takim wypadku dobrze jest zlecić rzeczoznawcy budowlanemu kontrolę jakości robót na wysokościach. Rzeczoznawca sprawdzi stan techniczny zbrojenia, a w przypadku błędów wskaże, co jeszcze należy poprawić.

Rzeczoznawca budowlany na budowie

Pomoc rzeczoznawcy budowlanego na budowie jest nieoceniona. Może być ona udzielana zarówno po zakończeniu robót budowlanych, jak i w ich trakcie. Doradztwo rzeczoznawcy budowlanego jest jednak szczególnie istotne w przypadku prac zakrywanych. Weryfikacja robót na bieżąco pozwala nam kontrolować wykonawcę i na bieżąco oceniać stan i jakość pracy ekipy budowlanej. Ekspertyza budowlana pomoże nam z kolei zobligować wykonawcę do naprawienia błędów budowlanych.

Artykuł sponsorowany