Portal treści PR

Artykuły poradniki

symulator giełdowy

Irlandia stoi na drodze do globalnej reformy podatkowej USA

Jednym z priorytetów prezydenta USA Joe Bidena jest historyczna rewizja globalnych przepisów podatkowych. 20 najpotężniejszych gospodarek świata zgadza się na porozumienie. Na przeszkodzie stoi jednak wyspiarski naród liczący 5 milionów ludzi.

Biden potrzebuje Irlandii, aby zawrzeć tę umowę

Kraj ten od lat z powodzeniem przyciąga duże ilości globalnych firm dzięki stawce podatku od osób prawnych wynoszącej zaledwie 12,5%, w porównaniu z 21% w Stanach Zjednoczonych i 19% w Wielkiej Brytanii. Facebook, Google i Apple założyły w kraju swoje regionalne siedziby, a firmy farmaceutyczne, takie jak Pfizer, zbudowały własne centra produkcyjne.

Obecnie, gdy 132 rządy na całym świecie zgadzają się na minimalny podatek od osób prawnych w wysokości co najmniej 15%, aby zapewnić, że wielki biznes płaci swój sprawiedliwy udział, Irlandia depcze im po piętach.

Ostatnio minister finansów, Paschal Donohoe, powiedział irlandzkim mediom: „Nasz kraj nie jest częścią tego układu”.

Presja polityczna może jednak zmusić irlandzkich przywódców do wycofania się. Donohoe spotkał się w zeszłym tygodniu z Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen i powiedział, że rozmowy były owocne. Yellen powiedziała dziennikarzom, że Irlandia, wraz z oponentami Unii Europejskiej – Węgrami i Estonią, „chcą znaleźć sposób na porozumienie”.

Jednak sprzeciw Irlandii uwypukla przeszkody, z jakimi borykają się rządy, próbując przełożyć poparcie społeczne dla ambitnego projektu na rzeczywistą politykę. Przypuszczalnie Irlandia stara się sprawdzić, czy Biden zdoła zgromadzić wystarczające poparcie w Waszyngtonie. I nawet jeśli Irlandia w końcu podpisze porozumienie, eksperci prawa Unii Europejskiej uważają, że jego wdrożenie w bloku może być trudne.

Gary Hufbauer, pracownik Peterson Institute for International Economics, powiedział: „Wdrażanie i stanowienie prawa w tych dziedzinach zawsze trwa dłużej, niż się na początku wydaje.”

Dziedzictwo niskich podatków w Irlandii

W 2016 r. w Irlandii wydarzyło się coś niezwykłego: w wyniku szokującego zweryfikowania oficjalnych danych, kraj ten stwierdził, że jego gospodarka wzrosła w poprzednim roku o ponad 26%.

Bezrobocie spadało, a finansami państwa zarządzano bardzo ostrożnie. Jednak prawdziwym powodem wzrostu było to, że globalne firmy przenosiły część swojej działalności do Irlandii.

Komisja Europejska stwierdziła w raporcie: Ta zmiana może być postrzegana jako efekt postępującej globalizacji, jest to głównie spowodowane przeniesieniem ograniczonej liczby dużych podmiotów gospodarczych do Irlandii.”

Ten epizod podkreśla, jak skuteczny był ten kraj w przyciąganiu międzynarodowych firm co udało się częściowo dzięki 12,5% stawce podatku od osób prawnych, która weszła w życie w 2003 roku.

Iulia Siedschlag, profesor nadzwyczajny w Economic and Social Institute w Dublinie, powiedziała: Niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych była jednym z czynników, które uczyniły Irlandię atrakcyjną dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest jasne, że firmy międzynarodowe wniosły znaczący wkład we wzrost gospodarczy”.

Obecność zagranicznych przedsiębiorstw pomogła Irlandii przetrwać światowy kryzys finansowy i następujący po nim europejski kryzys zadłużenia. Po załamaniu się rynku mieszkaniowego i upadku banków Irlandia potrzebowała 68 miliardów euro (80 miliardów dolarów) międzynarodowych pożyczek ratunkowych w 2010 roku, po czym jej gospodarka rozwijała się w oszałamiającym tempie ponad 8% do 2014 roku.

Dochody podatkowe od przedsiębiorstw wielonarodowych również znacząco wspomogły finanse państwa w czasie pandemii Covid-19. Do 2020 r. Irlandia była jedyną gospodarką UE, która odnotowała wzrost zamiast kurczenia się. Jeśli chciałbyś wykorzystać dobry moment na inwestowanie w irlandzkie spółki, warto skorzystać z symulatora giełdowego.

Donohoe podkreślił swoje zaangażowanie we współpracę z innymi krajami i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która koordynuje dyskusje na temat podatków. Wyraża jednak obawy, że umowa może zaszkodzić jednemu z największych atutów gospodarczych Irlandii.

Niedawno powiedział on ustawodawcom: „Podczas gdy potencjalna utrata dochodów zależy od wielu czynników, szacunki mojego biura mówią, że w perspektywie krótko- i średnioterminowej nawet 2 miliardy euro rocznie mogą uderzyć w podatek dochodowy od osób prawnych”.

Strategia: poczekamy i zobaczymy

Irlandia, której poparcie jest niezbędne, aby Unia Europejska ostatecznie wydała dyrektywę w tej sprawie, jest pod znaczną presją, aby złagodzić swoje stanowisko.

Przed spotkaniem ministrów finansów Grupy 20, które odbędzie się na początku tego miesiąca, kraje takie jak Indie, Chiny i Szwajcaria opowiedziały się za planem reformy OECD, w którym poparto minimalny podatek w wysokości co najmniej 15% i odpowiedni przepis, który zmusiłby największe firmy do płacenia podatku tam, gdzie generują przychody i zyski, a nie tylko tam, gdzie są fizycznie obecne. Może to mieć poważne konsekwencje dla wiodących światowych firm technologicznych, takich jak Google i Amazon. 

Artykuł sponsorowany